anat yoga

סימבול

סדנאות ומערכים

סדנת הורים וילדים, סדנה לילדים בגן – , סדנה לאנשי חינוך (גננות, סטודנטים להוראה, קורסים לתנועה ויוגה)

השתלמות פרטית-  בביתי או בזום באורך שעה, מחיר  200 ₪. 

סדנה להורים וילדים- נתרגל תנוחות, נלמד נשימה נכונה ובריאה, נתרגל הרפיה וניצור יצירת יוגה. סדנה באורך 45 דקות, מינימום 10 זוגות.

סדנת יוגה לילדים בגנים- נתרגל תנוחות, נלמד נשימה נכונה ובריאה, נתרגל הרפיה וניצור יצירת יוגה. פעילות באורך 45 דקות, מחיר לפי מספר הילדים המשתתפים.

חוברת מערכים שנתית- 30 מערכים בנושאים מגוונים, יישלחו למייל. מחיר 900 ₪.

חוברת מערכים- 10 מערכים בנושאים מגוונים, יישלחו במייל, מחיר 400 ₪.

חוברת מערכים – 5 מערכים לפי נושא מבוקש, יישלחו במייל, מחיר 200 ₪.

     מערך יחיד- המערך יישלח במייל, מחי ר 50 ₪.